LENOVO E73Z-CI3-1TB-4GB-20"-DVD-20"-W8 PRO

LENOVO E73Z-CI3-1TB-4GB-20
Valor $ 2,150,000.00

Detalles

LENOVO G40-80-CI7 5500U-1TB -6GB- DVD-TJ V 2GB-14"free

LENOVO G40-80-CI7 5500U-1TB -6GB- DVD-TJ V 2GB-14
Valor $ 1,980,000.00

Detalles

HP 14-AC132LA- CI7 6500U- I TB 4GB -NO DVD 14" Free

HP 14-AC132LA- CI7 6500U- I TB 4GB -NO DVD   14
Valor $ 1,850,000.00

Detalles

HP 23-R101LA-CI3-1TB-4GB-DVD-23"- W10

HP 23-R101LA-CI3-1TB-4GB-DVD-23
Valor $ 1,800,000.00

Detalles

PROYECTOR EPSON X24 - 3500 Lumens- Hdmi WIFI

PROYECTOR EPSON X24 - 3500 Lumens- Hdmi WIFI
Valor $ 1,650,000.00

Detalles

LENOVO C40-30-CI3- 1TB-4GB-DVD-21.5"-FREE

LENOVO C40-30-CI3- 1TB-4GB-DVD-21.5
Valor $ 1,650,000.00

Detalles

ACER R3- 471LT- CORE I3 - 500 -4G B-NO DVD-14"- TOUCH - W10

ACER   R3- 471LT- CORE I3 - 500 -4G B-NO DVD-14
Valor $ 1,520,000.00

Detalles

HP 14-AC115LA- CI5 5200U- 500- 4GB- DVD -14" Free

HP 14-AC115LA- CI5 5200U- 500- 4GB- DVD -14
Valor $ 1,360,000.00

Detalles

LENOVO G40-80- CI3 5005U- 1TB- 4GB DVD -14" - W10

LENOVO G40-80- CI3 5005U- 1TB- 4GB DVD -14
Valor $ 1,280,000.00

Detalles

PROYECTOR EPSON S31 - 3200 Lumens- Hdmi

PROYECTOR EPSON S31 - 3200 Lumens- Hdmi
Valor $ 1,260,000.00

Detalles

PROYECTOR EPSON S18 - 3000 Lumens- Hdmi

PROYECTOR EPSON S18 - 3000 Lumens- Hdmi
Valor $ 1,250,000.00

Detalles

HP 14-AC109LA- CI3- 500-4GB - DVD -14" Free

HP 14-AC109LA- CI3- 500-4GB - DVD -14
Valor $ 1,090,000.00

Detalles
Chat online Skype quaddrix.tech